For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

In deze bundel staan de polemische interacties tussen christenen, joden en moslims op het Iberisch Schiereiland (c 1450-1650) centraal.

Boekomslag van Polemical Encounters: Christians, Jews, and Muslims in Iberia and Beyond

De bundel biedt een kritische benadering van het gevestigde historiografische beeld van drie homogene religieuze groepen, door de diversiteit daarbinnen bloot te leggen. Daarbij blijkt dat ook sceptische en ongelovige overtuigingen voorkwamen. Polemieken dienden niet alleen geloofspropaganda (vooral in eigen kring) maar droegen ook bij aan het ontstaan van een proto-etnografische en proto-vergelijkende studie van andere religies (cf. de ‘ontdekking' van de Talmud en de Koran).

prof. dr. G.A. (Gerard) Wiegers

Faculty of Humanities

Capaciteitsgroep Geschiedenis

Publicatiegegevens

  • Titel: Polemical Encounters: Christians, Jews, and Muslims in Iberia and Beyond
  • Auteurs: Mercedes García Arenal en Gerard Wiegers (red.)
  • Uitgeverij: Pennsylvania University Press, 2019
  • ISBN: 9780271081212