For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Als gevolg van hun ambivalente positie in het contactgebied tussen ‘ras’ en klas zijn zwarte vrouwen die als kinderoppassers en dienstboden werken perfect gepositioneerd om belangrijke tolken en vertalers in de Zuid-Afrikaanse samenleving te zijn: tussen rijk en arm, stad en platteland, wit en zwart.

Soos familie

In twaalf hoofdstukken die zowel thematisch als historisch zijn geordend biedt Soos familie (zoals familie) via egodocumenten en de letterkunde inzicht in de omstandigheden van “de bediende’ als een sociale en economische instelling die zo ver terugstrekt als de eerste jaren van de vestiging van de VOC aan de Kaap. Vanuit dit perspectief bezien, is het in dienst nemen van huiswerkers en alles die ermee samenhangt een van de oudste praktijken in de Zuid-Afrikaanse geschiedenis, misschien zelfs een historische constante de alle andere veranderingen in het land overleeft.

Soos familie. Stedelike huiswerkers in Suid-Afrikaanse tekste

  • Ena Jansen
  • Pretoria: Protea Boekhuis, 2015
  • ISBN 978 1 86919 953 1