For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

De Nederlandse neutraliteit van de jaren 1914-1918 is veel complexer en interessanter dan vaak aangenomen.

Nederland neutraal

Nederland stond weliswaar aan de zijlijn als het de gevechten betrof, maar op velerlei gebied was Nederland nauw bij de strijd tussen de grote mogendheden betrokken: via Nederland woedde bijvoorbeeld de economische en inlichtingen- en propagandastrijd tussen Entente en Centrale in alle hevigheid. In dit boek wordt aan de hand van een negental Nederlandse prominenten geanalyseerd hoe Nederland zijn neutraliteit op politiek, diplomatiek, militair en economisch vorm gaf en hoe de Nederlandse pers laveerde tussen 'geen aanstoot geven' en veroordelen van oorlogsmisdaden door strijdende partijen.

Handbook of argumentation theory

  • W. Klinkert, Paul Moeyes en Samuel Kruizinga
  • Amsterdam: Uitgeverij Boom
  • ISBN: 978 94 610 5351 0