For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

De kunsthistoricus G.J. Hoogewerff (1884-1963) beschreef tussen 1936 en 1947 in vijf delen de ‘Noord-Nederlandsche’ schilderkunst. Doordat steeds verder specialiserende kunsthistorici vandaag de dag niet meer toekomen aan grote overzichtswerken, is Hoogewerffs werk nog altijd uitgangspunt voor veel onderzoek naar Noord-Nederlandse middeleeuwse schilderingen.

Medieval art in the Northern Netherlands before Van Eyck

De bundel Medieval art in the Northern Netherlands before Van Eyck - new facts and features neemt Hoogewerffs eerste deel als uitgangspunt en inventariseert wat kunsthistorisch onderzoek naar schilderingen en beeldhouwkunst sinds de jaren dertig heeft opgeleverd. Methodologische artikelen worden afgewisseld met objectgerichte teksten, waarin archiefonderzoek, vergelijkend en technisch onderzoek beschreven worden die nieuwe inzichten hebben opgeleverd met betrekking tot Noord-Nederlandse kunst voor 1420.

Medieval art in the Northern Netherlands before Van Eyck - facts and features

  • Anne-Maria J. van Egmond and Claudine A. Chavannes-Mazel (red.)
  • Utrecht: Clavis Stichting Middeleeuwse Kunst 2014
  • ISBN 978 90 7561 600 2