For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Dit boek is de uitkomst van een door Bok en North gecoördineerde NIAS-themagroep die onderzoek deed naar de culturele uitwisseling tussen Nederland en Azië in de vroegmoderne tijd.

Mediating Netherlandish art and material culture in Asia

De nadruk lag hierbij op de aspecten van de Nederlandse cultuur die aansloegen in Azië en op de rol van de VOC als bemiddelaar tussen de vaak heel verschillende culturen rond de Indische Oceaan en in het Verre Oosten. Bok zelf schrijft over de meer dan honderd Europese schilders en tekenaars die gedurende de zeventiende eeuw in het oosten werkten, onder meer als hofschilder in Perzië en India.

Mediating Netherlandish art and material culture in Asia.

  •   Thomas DaCosta Kaufmann & Michael North (red.)
  •   Amsterdam: Amsterdam University Press / Chicago: Chicago University Press, 2014
  •   ISBN: 978 90 896 4569 2