For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Op 7 december wordt in de Portugese Synagoge te Amsterdam Juda Palache, de eerste Joodse UvA-hoogleraar op het terrein van de Joodse studies, met een symposium herdacht. Dit gebeurt ter gelegenheid van het leggen van acht stolpersteine voor Palache, zijn vrouw en verdere familieleden en voor de verwante familie Acatan.

Kerngegevens van evenement Herdenking Joodse UvA-hoogleraar Juda Palache
Datum 7 december 2022
Tijd 09:30 -10:30
Organisator Bart Wallet
Juda Lion Palache
Juda Lion Palache

Juda Lion Palache (1886-1944), in 1920 in Leiden gepromoveerd in de semitistiek, werd in 1924 benoemd tot hoogleraar semitische talen en culturen aan de Universiteit van Amsterdam. De benoeming van een Jood op deze positie binnen de theologische faculteit vond plaats na een heftig maatschappelijk en politiek debat. Palache ontwikkelde zich tot een vooraanstaand wetenschapper en was zeer actief binnen de joodse gemeenschap, onder meer als parnas (bestuurder) van de Portugees-Israƫlitische Gemeente Amsterdam. Zijn inzet voor de gemeenschap werd gedeeld door de andere leden van de Palache- en Acatan-families, die tevens herdacht zullen worden. Palache werd in 1940 als Jood uit zijn functie ontheven en in 1941 ontslagen. Binnen de Joodse Raad vertegenwoordigde hij de Portugees-joodse gemeenschap. In 1944 werden hij en zijn vrouw vermoord in Auschwitz.

Op het symposium zal prof. Irene Zwiep de wetenschappelijke bijdrage van Palache belichten, terwijl prof. Bart Wallet zal ingaan op zijn betekenis voor de joodse gemeenschap. Dr. Jaap Cohen plaatst de familiegeschiedenis van de Palaches en Acatans in de bredere context van de Portugese Joden gedurende de Tweede Wereldoorlog. De leiding van het symposium is in handen van journalist en onderzoeker Ronit Palache.

Het symposium, georganiseerd door de vakgroep Hebreeuws & Joodse Studies van de UvA en de familie Palache, is van 9:30-10:30 uur. Aansluitend zullen stolpersteine gelegd worden op de adressen Nieuwe Prinsengracht 23, Schubertstraat 52 en Merwedeplein 53. Wie aanwezig wil zijn tijdens het symposium wordt gevraagd om zich van te voren aan te melden via ronit@palachnikov.nl.

Voor meer informatie neem contact op met Ronit Palache (ronit@palachnikov.nl) of Bart Wallet (b.t.wallet@uva.nl).