For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Jan Willem van Henten, professor Religious studies (in particular Early Judaism and Early Christianity) will give the valedictory lecture 'De Herodes de Grote van Abel J. Herzberg: een tragische koning' on 23 June in the Aula.

Event details of Jan Willem van Henten: valedictory speech 'De Herodes de Grote van Abel J. Herzberg: een tragische koning'
Date 23 June 2022
Time 16:30
Location Aula - Lutherse kerk

De Herodes de Grote van Abel J. Herzberg: een tragische koning

Afscheidscollege Religiewetenschappen

Dutch summary

Abel Herzberg (1893-1989) publiceerde twee werken over Herodes de Grote, die ongeveer tweeduizend jaar geleden regeerde over Judea. Het afscheidscollege behandelt Herzbergs beeld van Herodes en diens verhouding tot het Joodse volk. De rampzalige gebeurtenissen in zijn familie en de mislukking van zijn missie om het Joodse volk op te stoten in de vaart der volken maken Herodes tot een tragische koning. Herzberg heeft Herodes ongetwijfeld met de Jodenvervolging door de nazi’s geassocieerd, zoals Arie Kuiper, Herzbergs biograaf, opmerkt. Maar de tijd van Herodes was voor Herzberg ook een cruciale vormende periode voor de Joden, die met een wisselwerking van hervorming en verzet tot hun voortbestaan heeft geleid. Herodes is zo een tragische koning en een machtswellusteling, maar ook een katalysator van de Joodse geschiedenis die het mogelijk maakt om tot op de dag van vandaag het ideaal van menselijkheid te verwezenlijken dat het hart vormt van de Joodse traditie.

Prof. dr. J.W. van Henten, hoogleraar Religiewetenschappen, in het bijzonder Jodendom en christendom in de oudheid: De Herodes de Grote van Abel J. Herzberg: een tragische koning.

Aula - Lutherse kerk

Singel 411
1012 XM Amsterdam