For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

De coronapandemie heeft ons lange tijd in de greep gehouden, maar langzaam lijkt er zicht op verbetering en misschien zelfs een einde van de crisis te komen. De crisis heeft een groot beroep gedaan op mentale en fysieke veerkracht. Veerkracht omvat het vermogen om terug te buigen, te weerstaan en te herstellen en kan zowel op het individuele als collectieve niveau betrekking hebben: niet alleen een persoon, maar ook een samenleving kan veerkrachtig zijn.

Event details of Veerkracht! Wegen uit de crisis, 1780-1940
Date 3 December 2021
Time 09:30 -18:00
Location Universiteitsbibliotheek
Room Doelenzaal

Veerkracht is al decennialang een sleutelbegrip binnen academische kringen (‘resilience’), en wordt vanuit meerdere disciplines bestudeerd: de economie, de culturele studies, de sociale wetenschappen, de politicologie enzovoort. Vanuit historisch perspectief worden zelfs modellen geschetst om de ‘veerkracht’ van toekomstige samenlevingen te kunnen voorspellen.

Op dit congres onderzoeken we hoe veerkracht tot uiting kwam in Nederland en Vlaanderen in de periode 1780-1940 vanuit een multidisciplinair perspectief.

Welk herstellend vermogen lieten godsdienstige, politieke en culturele gemeenschappen zien na ontwrichtende gebeurtenissen? Hoe manoeuvreerden politici en hun instituties zich uit een crisis? En hoe toonden individuele burgers veerkracht? Hoe gaven dichters, musici en schilders uiting aan mentale weerbaarheid? Waar putten ze hoop en inspiratie uit en hoe visualiseerden zij de nieuwe toekomst, na de crisis?

Op dit congres vestigen we ook de aandacht op de complexiteit van een begrip als veerkracht. Hoe verhoudt het begrip veerkracht zich tot politieke, sociaaleconomische en culturele verandering en wat is de relatie tussen kwetsbaarheid en veerkracht? Op het eerste gezicht zijn beide begrippen immers twee kanten van dezelfde medaille. Zonder neergang of tegenslag is veerkracht nauwelijks denkbaar.

Programma Lustrumcongres De Moderne Tijd 2021: "Veerkracht! Wegen uit de crisis, 1780-1940"

09:30-10:00

Inloop met koffie en thee

10:00-10:15

Inleiding door dagvoorzitter Lotte Jensen (RU)

10:15-11:00

Openingslezing

Beatrice de Graaf (UU): ‘Veerkracht. Wegen uit de crisis’

11:00-12:00

Sessie I: Veerkracht en emotie

Iris van de Zande (OU): ‘Emotionele praktijken in de gevangenissen van Rotterdam en ’s Hertogenbosch 1800-1850’

Fons Meijer (RU): ‘Gevende vaderlanders. Landelijke inzamelingsacties na rampen als nationale veerkracht’

12:00-13:00

Lunchpauze

13:00-14:30

Sessie II: Revolutie en restauratie

Friso van Nimwegen (UL): ‘Hoe beëindig je een burgeroorlog? De veerkracht van lokale overheden tijdens de Oranjerestauratie, 1787-1788’

Adriejan van Veen (RU): ‘Verwerking van het crisisverleden: veerkracht in civil society in Dordrecht, 1813-1850’

Adieyatna Fajri en Kelly Breemen (NIOD): ‘Scherven rapen; Banten en de (im)materiële erfenis van de koloniale vernietiging’

14:30-14:45

Visueel / muzikaal intermezzo

14:45-15:00

Pauze

15:00-16:30

Sessie III: De verbeelding van veerkracht

Inge Misschaert (UG): ‘Het beeld van de veranderende stad in de topografisch-historische collectie van de Gentse verzamelaar Pierre-Jacques Goetghebuer’

Anneloek Scholten (RU): ‘Veerkracht in de Nederlandse dorpsvertelling’

Bart Tritsmans (UA): ‘Als de Feniks zal het herboren uit zijn assche zijn herrezen! De verbeelding van veerkracht in het Vlaamse landschap, 1915-1920’

16:30-17:00

Slotdiscussie

17:00-18:00

Borrel

Aanmelden kan tot 26 november 2021 bij Marjet Brolsma (M.Brolsma@uva.nl). Kosten: €25,-inclusief lunch, ter plekke contant te voldoen. Voor studenten en promovendi is er een gereduceerd tarief van €15,-.

Universiteitsbibliotheek

Room Doelenzaal

Singel 425
1012 WP Amsterdam