For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Aad Schravesande, ASH PhD candidate, will defend the dissertation entitled 'Hilbrandt Boschma (1869-1954), Nederlands-hervormd' supervised by Prof. James Kennedy.

Detail Summary
Date 13 January 2021
Time 16:00

Abstract

Hilbrandt Boschma was een Nederlandse publicist van een oeuvre op het gebied van levens- en wereldbeschouwing aan het einde van de 19e en in de eerste helft van de 20e eeuw. Hij was tien jaar soldaat en vervolgens onderwijzer en voorganger van een orthodox-hervormde gemeenschap in de Achterhoek. In 1902 verscheen zijn populaire antiracistische jeugdroman Blank en Bruin. Van 1911 tot 1949 gaf hij een eigenzinnig maandblad uit. Sinds de Eerste Wereldoorlog gold hij als geestelijk vader van het christen-antimilitarisme. Op vele maatschappelijke, kerkelijke en politieke terreinen liet hij als spreker en schrijver zijn sporen na. De beschrijving biedt ook een panorama van het protestantse volksdeel gedurende zijn leven.
Ter Inleiding wordt Boschma geduid als exponent van de zogenaamde Ethische richting in de Nederlandse Hervormde Kerk, indertijd het grootste protestantse kerkgenootschap. De geuzennaam ‘Ethisch’ verwees niet naar ethiek of moraal, maar naar een mentaliteit. Het ging om een onbaatzuchtige levenshouding. Deze geloofsrichting was naast de Gereformeerde Bond, met mystieke bevinding als kenmerk, en de Confessionelen, gericht op verwoording van het geloof, de derde orthodoxe stroming in de Nederlandse Hervormde Kerk. Zij werd gevormd door een invloedrijke intellectuele en maatschappelijke bovenlaag, zonder belangenorganisatie en zonder vaste dogmatiek, die zich orthodox-hervormd noemde. Deze Ethisch-orthodoxe richting is sinds de Tweede Wereldoorlog verdwenen en vergeten. Historiografisch bleef de geestesstroming volgens de auteur tot nu toe onderbelicht. Deze biografie haalt niet alleen Hilbrandt Boschma, maar ook de Ethische richting uit de vergetelheid.

This PhD defense will take place online.