For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Ter gelegenheid van zijn emeritaat zal Folkert Kuiken (bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid, vanwege de Gemeente Amsterdam) op vrijdag 8 november 2019 om 16.00 uur zijn afscheidscollege geven, getiteld 'Vijftig jaar onderwijs Nederlands als tweede taal'.

Event details of Uitnodiging afscheidscollege Folkert Kuiken
Date 8 November 2019
Time 16:00

Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus prof. dr. ir. K.I.J. Maex.

Het afscheidscollege vindt plaats in de Aula der Universiteit, Singel 411 (hoek Spui).

Het wordt op prijs gesteld als hoogleraren in toga aan het cort├Ęge deelnemen.

In de onmiddellijke omgeving van het Spui is nauwelijks parkeerruimte; de Aula is bereikbaar met de trams 4, 14, 24, en metro 52, halte Rokin

F. (Folkert) Kuiken

Faculty of Humanities

Dep. for Dutch as a second Language