For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Nationalisme is springlevend. Het uit zich niet alleen als partijpolitieke doctrine maar ook als een cultureel wij-gevoel dat politieke keuzes inspireert. Dat culturele gevoelsnationalisme lijkt ongrijpbaar of triviaal, maar zijn wijdvertakte wortels en uitingen zijn in kaart gebracht. De huidige, wereldwijde verspreiding van Romantisch Nationalisme word besproken aan de hand van voorbeelden uit West-Europa, Hongarije, India, Rusland en Turkije.

Event details of Gevoelsnationalisme
Date
23 September 2022
Add to calendar
Time
17:00 -18:30
Location
Spui 25 - 27

Kennelijk oefent de retoriek en het repertoire van de eigen, authentieke en bedreigde cultuur en tradities een grote, niet aflatende aantrekkingskracht uit. Dat repertoire en die retoriek hebben een lange traditie. Het gevoelsmatig-culturele, “romantische” nationalisme is in kaart gebracht in zijn negentiende-eeuwse Europese oorsprong en verspreiding; maar hoe heeft het, na de wereldoorlogen en dictaturen van de twintigste eeuw, zijn oude allure herwonnen en bevestigd, niet alleen in Europese landen maar ook daarbuiten? Daarover gaat in Spui 25 een panel in discussie naar aanleiding van de nieuwe editie van de  Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (“ERNiE”). Het panel bestaat uit Joep Leerssen, Michel Krielaars, Krisztina Lajosi, Enno Maessen en Sudha Rajagopalan.

Spui 25 - 27

Spui 25-27
1012 WX Amsterdam

Meer informatie en aanmelding